mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>海关总署近几天公布材料显示,
2019
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年
1
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>月,中国1971进口大豆
738
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨,较上年
12
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>一任一某一月的工夫的
572.1
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨增进近
30%
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>。上年
12
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>一任一某一月的工夫,中国1971大豆进口已创作
2011
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年
12
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>月接近末期的的新低。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>总体看待,
2018
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年,一年生的大豆进口量
8803.1
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨,同比下降
7.9%
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>,这亦真实情况。
7
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年来初次下降。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>作为世上最大的大豆进口国,中国1971大豆进口交换的动摇冲击力着中国1971的心弦。。果真,大豆进口下降的屁股,慎重表达中国1971对大豆微观销路的下降,而且中国1971最近几年中应对进口增长的黾勉。。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>大豆进口量下降的屁股

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>作为大豆的栖息地资格,中国1971一度是最大的大豆退去国。。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>据统计,
1994/95
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年度垄断,中国1971是大豆净退去国。进入
2000
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年接近末期的,权力大的的销路促进了中国1971大豆进口量的长年累月高飞的。。
1999/00
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年度,中国1971进口大豆合法的打破。
1000
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨。到了
2009/10
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年度,中国1971大豆进口猛增
5034
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨,
2017/18
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年度甚至高飞的到
9350
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>短短
25
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年摆布的工夫,中国1971已抛光从大豆退去到全球的的使皈依,进口占全球大豆交换量。
60%
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>。毫无疑问,中国1971一向坚决地走在全球的大豆进口国前列。。角色使皈依屁股,最重要的是,国际对工具源性蛋清质的销路在夸大。,安慰了中国1971水产家畜繁育的快的增长。。

640.webp

      2018
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年大豆进口量下降,根本报账是销路增长延缓。。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>详细地检查总监林国发解说称,多年以来,市民消费程度持续休会,按人口平均根本的和蛋类消费已手脚能够到的范围较高程度。,销路增长延缓,阻止水产家畜繁育的扩张。最最
2016
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>、
2017
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>这两年间,生小猪优生交配使相称快的发挥,透支将要遭到报应增长,助长了水产家畜繁育使相称的发挥。。饲料转变实力因使相称而增进。,饲料销路量一般的增加。,饲料销路的最大值开端呈现。。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>重要技术成就于
2018
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年的突发新闻,次要是中美交换摩擦和非洲的非洲猪热病。,即使这是一任一某一忽然的报账。,但这也对大豆进口发生了实在性冲击力。。值当注意到的是,
2018
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年
11
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>月,国际开端完成新版本畜禽集团基准,迅速的影响饲料集会有理构成,增加工具饲料中蛋清质的消费。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>最近几年中,中国1971饲料蛋清质的夸大次要是人豆粕。。这是因
2006
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年接近末期的,饲料勤劳快的开展,指责花样,以全价饲料。,这一使相称的夸大促进了大豆销路的快的增长。。
2017/18
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年度,大豆进口休会至
9350
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨,
2007/08
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年度大豆进口量为
3782
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨。
10
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年间,增长
1.47
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>倍。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>业内以为,新饲料基准实现屁股,畜禽家畜繁育渴望绿色化改革,另外,饲料技术的先进可以自明压下粗磷的程度。,中美交换摩擦创造大豆进口缺点亦R。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>停飞初步评价,基于非洲的的非洲猪热病疫会创造衰退,付给林主的放猪费销路下降,到这地步增加豆粕的销路。,结合的低蛋清饮食助长,
2019
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年,将压下
350-450
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨豆粕销路量。将要遭到报应,低蛋清饲料将逐步被农夫承受。,另外,农夫也逐步压下了他们的蛋清质容量。,理论地,可以手脚能够到的范围最大的增加。
1000-1200
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨大豆进口量。停飞计算,万一把付给林主的放猪费说得中肯大豆容量降到国际程度,相当于年增加量
2700
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨大豆销路。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>重塑全球大豆交换布置

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>不在乎
2018
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年大豆进口量
7
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年来初次下滑,但
8803.1
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨的大豆进口量占进口食物总计的使相称依然逾越
80%
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>,它不冲击力大豆显性性状的食物进口花样。。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>自然,大豆依赖度高,也触发某事了高层的关怀。。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>眼前,巴西、美国、切·格瓦拉传上集是中国1971三大进口出于国。,它的进口占大豆总进口量。
95%
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>摆布。既然
2013
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年巴西逾越美国,变成中国1971最大的大豆进口国,巴西大豆年增长与价钱,持续显性性状中国1971美国大豆街市。因大豆退去策略性和国际地产。、气候、资源及停止混乱,切·格瓦拉传上集大豆投资的收益动摇。,每年向中国1971退去大豆
500
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万
-1000
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨。

640.webp (1)

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>需求阐明的是,中国1971是美国最大的大豆退去街市。,交换摩擦前,美国约有
62%
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>的大豆销往中国1971。中美大豆交换相依性很高。。两国交换摩擦晋级后,大豆变成受冲击力最大的双边交换商品经过。。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>据统计,
2018
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年,巴西早已退去到中国1971。
6610
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨大豆,同比增长
30%
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>,中国1971大豆进口总计
75.1%
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>。美国只向中国1971退去大豆。
1664
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨,同比下降
49%
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>,这只阐明了从中国1971进口大豆的总计。
18.9%
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>切·格瓦拉传上集鉴于
2018
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年大豆大幅减税,退去到中国1971的大豆大批大幅下降。。加拿大退去加拿大大豆大批,也有自明的下降。。退去到中国1971的大豆大批在乌拉圭波动。,护持在
300
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>万吨摆布。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>现俄罗斯、乌克兰、印度在中国1971有自明增长,又托轴架很小。,它对中国1971大豆的退去,它占中国1971进口的一小部分。。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>综合来说,
2018
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>年,中国1971从巴西和美国进口大豆,协同承当职责
94%
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>,从现俄罗斯、印度、切·格瓦拉传上集、从乌拉圭和停止资格进口的大豆总计为AB
6%
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>从国际看待,中国1971迅速的促进大豆从事工业的开展,增进我国大豆供给程度,但是,鉴于中国1971地产稍许地,确保主食供给波动,国货大豆的稍许地长大,需求更多的大豆进口来确保国货大豆。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>业界人士以为,中国1971往后将持续实现大豆进口多样化战术。,在一定程度上,它将重塑全球大豆交换布置。。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>助动词=have将要遭到报应大豆进口布置,林控告剖析说,中短期,进口的次要出于仍在美国发展中国家吹来的。,最最在巴西。。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>将要遭到报应五年,巴西大豆根本普遍的护持在中国1971大豆进口上。
60%-75%
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>中间,从南美洲进口大豆是中国1971进口的次要报账。
70%-85%
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>中间。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>一般,即使大豆夸张的行动或形象次要集合在美洲欧洲大陆。,又世上有很多投资大豆合适栽种。,像东欧平均。、非洲的等地域,最好的这些投资缺少街市和实质性的的婚配。。可以预见,这些地域将受到中国1971混乱的冲击力。,大豆栽种面积发挥。

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>出于丨高音的财经

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>汇编丨农财君

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>接触农财君丨
18565265490

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>新年龄

宋体字;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin”>新种业
  

      
mso-fareast-font-family:宋体字;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>发展中国家国民报丨农珍宝典

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注